Komu zlecić swoją sprawę?

30-09-2020
Forma elektroniczna wypowiedzenia umowy o pracę z telepracownikiem Wypowiedzenie bez kartki i długopisu Pracodawca jest uprawniony do rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z telepracownikiem lub osobą świadczącą pracę zdalnie. Co do zasady następuje to za wypowiedzeniem, jednak w pewnych sytuacjach możliwe jest również rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia („tryb natychmiastowy” zob. art. 52 i 53 kodeksu pracy). Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu albo wypowiedzeniu umowy o pracę winno nastąpić w formie pisemnej. Forma ta będzie zachowana również przez skorzystanie z elektronicznej formy czynności prawnej. By wypowiedzieć umowę o pracę w formie elektronicznej trzeba skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Treść wypowiedzenia wraz z tym podpisem należy przesłać do pracownika drogą elektroniczną (nie musi być to e-mail). Przepisy i serwery Prawo przewiduje, że oświadczenie woli w postaci elektronicznej jest złożone jego adresatowi w chwili, w której wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że adresat może zapoznać się z jego treścią (jego treść jest dla niego obiektywnie dostępna). W sytuacji, gdy oświadczenie jest składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chwilą jego złożenia jest w zasadzie moment, gdy trafiło ono do skrzynki e-mail pracownika, czyli na odpowiedni serwer pocztowy. W postanowieniu z 10 grudnia 2003 r., V Cz 127/03 Sąd Najwyższy zauważył, że oświadczenie woli przesłane przy pomocy poczty elektronicznej prawo cywilne uznaje za złożone w chwili, gdy wiadomość, znalazłszy się już na serwerze z kontem pocztowym jej adresata, została zapisana na nim w sposób umożliwiający adresatowi zaznajomienie się z jej treścią (percepcję treści oświadczenia). Kluczowy jest zatem moment wejścia widomości do systemu informatycznego do którego dostęp ma odbiorca i zarejestrowania w nim danych obejmujących treść przesłanego listu elektronicznego.

FAQ - imigracja

Masz problem z zakresu prawa pracy?
Znajdź specjalistę spraw pracowniczych

www.Bazadoradcow.pl Tu są wszyscy!